Hizmet Sözleşmesi

 

TEZ REKLAM MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

GİRİŞ
Bu sözleşme ile Tez Reklam’a ait olan www.tezreklam.com.tr adresli internet sitesinde belirtilen hizmetleri sağlayan Tez Reklam ile Müşteri, sitenin ve bu site üzerinden satın alınabilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili aşağıda belirtilen madde ve koşulları kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri, siparişinin internet ortamında Tez Reklam’a gönderilmesi ile bu sözleşmeye imza atmış sayılır. Tez Reklam, Müşterinin siparişini kabul etmekle bu sözleşmeye imza atmış sayılır.

TARAFLAR
Tez Reklam: Tez Reklam Elektronik Gıda Tekstil Ltd.Şti. ifade eder.

Müşteri: Hizmet ve/veya hizmetlerden faydalanmak için başvurup Müşteri kaydı oluşturmuş kişi, kurum veya kuruluşu ifade eder.

Hizmetler: https://www.tezreklam.com.tr Yazılım adresli internet sitesi üzerinden sunulan, satılan ve sağlanan servisler ve hizmetler ve ürünlerin tümünü ifade eder.

1.SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1.İş bu sözleşmenin konusu sitede belirtilen hizmetler ile ilgili karşılıklı hakların korunması ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

1.2.Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2.ÜYELİK İŞLEMLERİ

2.1.Üyelik bilgileri, Müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Yapılan işlemlerde bu bilgiler kullanılacağından, Müşterininbu bilgileri hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Bu konudaki olası bir hatanın mesuliyeti Müşteriye aittir.

2.2.Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış kimlik beyanında bulunan Müşteri, gerçek kimlik veya iletişim bilgilerini sağlayana kadar Tez Reklam bu Müşteriye sağladığı hizmetleri durdurma hakkını saklı tutar.

2.3.Müşteri, kendisine Tez Reklam tarafından sağlanan her tür üye bilgisi, şifre ve parolanın güvenliğinden kendisi sorumludur. Bu şifre ve parolaların 3. kişilerin eline geçmesi durumunda doğabilecek zararlardan Tez Reklam sorumlu tutulamaz.

2.4.Tez Reklam kayıtlı Müşteri hesapları üzerinde ihtilafa düşen taraflar durumu kendi aralarında çözmelidir. Tez Reklam gerekli gördüğünde hesabın gerçek sahibini teşhis edebilmek için hesabı ve hesaba bağlı hizmetleri duraklatmak ve taraflardan resmi belge yahut bu hususta verilmiş bir mahkeme kararı talep etmek hakkına sahiptir. Bu araştırmalar ya da tarafların ortak beyanı ya da yargı mercii kararı doğrultusunda Tez Reklam anlaşmazlık konusu hesabı gerçek hak sahibine aktarır.

3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. GİZLİLİK

3.1.1.Müşterilere ait demografik bilgiler sitenin reklam verenleriyle paylaşılabilir, bu paylaşım Müşterilerin kişisel bilgilerinin aktarılmasını içermez.

3.1.2.Tez Reklam, Müşterilerine herhangi bir hizmeti (ödeme altyapısı vb) üçüncü bir taraf aracılığıyla sunduğu takdirde o hizmetin gerçekleşmesi için gerekli bilgiler üçüncü tarafa iletilir. Söz konusu taraf, bu bilgiyi hizmetin gerçekleştirilmesi dışında bir amaçla kullanamaz. Kullanır ise bundan dolayı Tez Reklam’a sorumluluk yüklenemez.

3.1.3.İş bu sözleşme ile Tez Reklam, hizmet verdiği bütün kişi, kurum, kuruluş ve markaları diğer projelerinde referans olarak gösterebilir ve/veya referans gösterdiği kurum ve kuruluşları kendi web sitesi üzerinde yayınlayabilir. Referans olarak ifşa olmak istemeyen kişi, kurum veya kuruluşların bu konuda Tez Reklam Müşteri Hizmetlerine bildirim yapmaları gerekmektedir.

3.1.4. Tez Reklam internet sitesinden başka sitelere linkler vardır. Tez Reklam, bu siteden link verilen diğer sitelerin içeriğinden ve gizlilik politikalarından sorumlu değildir.

3.2. SAİR HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.2.1.Tez Reklam, satın alınan / satın alınmak istenen ürün açıklamasında “Sadece *** yetkilisi tarafından sipariş verilebilir” ibaresi yok ise, Müşteri’nin sipariş olarak ilettiği ve ücretini ödediği hizmetleri / ürünleri sağlayacaktır. Eğer “Sadece *** yetkilisi tarafından sipariş verilebilir” ibaresi var ise ve müşteri bu üründen sipariş vermiş ve ödemeyi yapmış ise yapılan ödeme iade edilerek sipariş iptal edilir. Herkese satışı açık olan ürünler ile ilgili siparişin kabulü mesajı ile Tez Reklam ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti / ürünü vereceğini taahhüt etmiş sayılır.

3.2.2.Sipariş kabulü ve ödeme işlemlerin onaylanmasından sonra stok miktarları yeterli ise Tez Reklam, Müşteri siparişi detayında bulunan ürünü 3 iş günü içerisinde kargoya verecektir. Stok miktarları yeterli değil ise Tez Reklam Müşteriye termin süresi verecek ve müşterinin onayı ile belirttiği yeni sürede ürünleri gönderecektir. Müşteri cayma hakkını kullanması halinde Müşterinin
yaptığı ödeme iade edilecektir. Kargo ücreti Müşteri’ye aittir.

3.2.3.Müşteri aldığı hizmet dâhilinde Tez Reklam tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, Tez Reklam tarafından kendisine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak verilen hizmetleri, ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz ya da satamaz.

3.2.4.Müşteri sahip olduğu ürünleri kullanım, yıkama ve saklama koşullarına göre kullanacağını kabul ve taahhüt eder.

3.2.5. Müşteri aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve bunları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.2.6.Tez Reklam ürünlere 2(iki) yıl garanti vermeyi kabul ve taahhüt eder.

4.SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH

4.1.İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Tez Reklam’a ulaşması ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2.Sözleşme süresi Müşteri’nin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

4.3.Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar (ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır).

5.ÜCRET VE ÖDENMESİ

5.1.Tez Reklam tarafından gönderilen faturalara, herhangi bir anlaşmazlık halinde fatura sahibi tarafından 8 gün içinde yazılı olarak itiraz edilmelidir. Aksi durumlarda fatura aynen kabul edilmiş sayılır.

5.2.Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılıp toplam miktar Tez Reklam tarafından Müşteri’ ye bildirilecektir.

5.3.Müşteriye verilen hizmetler karşılığı olarak Müşterinin ödeyeceği ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV ve kargo ücreti sonradan dahil ederek hesaplanır ve Müşteri’ye bildirilerek tahsilat gerçekleştirilir.

5.4. Tez Reklam önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri fiyat ve tarifelerdeki olası değişiklikleri kabul ettiğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5.Döviz baıznda olan ücret fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

5.6.Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonuna kadar;sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından çekilir. Kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise Müşteri,ücreti, iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına veya Tez Reklam’a elden ödemekle yükümlüdür.

5.7.Ödemenin gecikmesi durumunda Tez Reklam kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

5.8.Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Tez Reklamı’nın dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %5 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %20’si kadar cezai şart, %10’u kadar Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

6. İLETİŞİM VE BİLGİ ADRESLERİ

6.1.Taraflar, konusu işbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

6.2.Bu adreslere yapılan her türlü tebligat, tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır. Tez Reklam internet sitesinden adres değişikliğine dair yapacağı duyuru yazılı bildirim sayılır.

6.3.Tez Reklam sözleşme süresi içinde Müşteriye üyelik bilgilerinde belirtilen posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihte yasal anlamda tebellüğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

7. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda, Tez Reklam defter ve bilgisayar kayıtlarının, tarafların göndermiş olduğu elektronik posta ve benzeri iletilerden Tez Reklam tarafından muhafaza edileninin, Tez Reklam ile Müşteri arasında geçen telefon görüşmesi kayıtlarının, Müşterinin internet ortamında yaptığı ve Tez Reklam bilgisayarlarında yedeklenmiş kayıtlarının, Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda; Tez Reklam iş bu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Tez Reklam için gecikme, eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için herhangi bir nam altında Tez Reklam’tan tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan,savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, yazılımdan kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricindeki olaylar olarak yorumlanacaktır.

9.SON HÜKÜMLER

9.1.Tez Reklam’a telefon, e-posta ve diğer iletişim yolları ile hakaret,küfür, tehdit ve aşağılayıcı ifadelerde bulunan Müşterilerin üyelikleri iptal edilir. Bu durumdaki Müşterilere satış yapılmaz. Tez Reklam bu müşteriler aleyhinde suç duyurusunda bulunma hakkını da saklı tutar.

9.2.Bu sözleşmede belirtilmeyen hususlarda 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

9.3.Tez Reklam ilgili yönetmelikle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini internet sitesinde müşterilerin ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.

10.YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Online satışımız yoktur. Kapat

X